Skip to main content

Bestuur & regelgeving

Besluitenlijst Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

De besluitenlijsten van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering kan je online raadplegen of op verzoek opvragen. Hiervoor kan je contact opnemen met Katrien Geukens op katrien.geukens@iglimburg.be of 089 32 39 51.

De besluitenlijsten van de Raad van Bestuur van 2023 kan je hier raadplegen:

De besluitenlijst van de Algemene Vergadering van 2023 kan je hier raadplegen:

Een klacht over een beslissing moet bij de toezichthoudende overheid ingediend worden binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website. Meer info over de procedure vind je op de ‘Klachtenwegwijzer Lokaal Bestuur 2023 Vlaanderen’.

De besluitenlijsten van de Raad van Bestuur van 2022 kan je hier raadplegen:

De besluitenlijsten van de Algemene Vergadering en de Bijzondere Algemene Vergadering van 2022 kan je hier raadplegen:

De besluitenlijsten van de Raad van Bestuur van 2021 kan je hier raadplegen:

De besluitenlijsten van de Algemene Vergadering van 2021 kan je hier raadplegen:

De besluitenlijsten van de Raad van Bestuur van 2020 kan je hier raadplegen:

De besluitenlijsten van de Algemene Vergadering van 2020 kan je hier raadplegen:

De besluitenlijsten van de Raad van Bestuur van 2019 kan je hier raadplegen:

De besluitenlijsten van de Algemene Vergadering van 2019 kan je hier raadplegen:

Statuten

De oorspronkelijke oprichtingsakte d.d. 6 mei 1967 zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vind je hier. De gecoördineerde statuten na de buitengewone vergadering d.d.23 juni 2022 van de Algemene Vergadering kan je hier raadplegen.

Meer informatie over het organisatie- en beslissingsmodel vind je hier terug:

Beleidsplan

Opdrachthoudende verenigingen legt de Raad van Bestuur aan de jaarvergadering een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging. Deze jaarvergadering vindt telkens plaats in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Het rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers. De eerste evaluatieperiode kan korter zijn dan zes jaar, gelet op de datum van oprichting.

Jaarverslag

Elk jaarverslag van IGL bestaat uit twee onderdelen: het administratief verslag over de werking van IGL en zijn activiteitencentra en het financieel verslag (jaarrekening).

Structuur en leden

De samenstelling van de bestuursorganen kan je hier raadplegen:

Presentiegeld

In overeenstemming met de bepalingen in het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking en het besluit van de Vlaamse Regering heeft de Algemene Vergadering van IGL het presentiegeld vanaf 1 september 2022 vastgelegd op 74,60 EUR.

De bestuurders en de bestuurders met raadgevende stem ontvangen ook een reisvergoeding die niet hoger mag liggen dan de reisvergoeding die toegekend wordt aan de ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergoeding is vanaf 1 juli 2022 gelijk aan 0,4170 EUR per kilometer.​

Klokkenluidersregeling

IGL houdt zich aan de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Lees in dit document meer over hoe je inbreuken bij IGL kan melden.

Vragen?
Wij zijn er voor jou.

Heb je specifieke vragen of wil je kennismaken met onze werking?
Wij helpen jou graag op maat verder. Contacteer ons voor meer informatie over ons aanbod of om een vrijblijvende afspraak te maken.

Over IGL

We ondersteunen onze Limburgse steden en gemeenten in het verbeteren van het welzijn van hun inwoners.

Contact

IGL
Klotstraat 125
3600 Genk

089 32 39 50
info@iglimburg.be