Skip to main content

Case

Een diepgaand gesprek over verbinding, gemeenschap en empowerment

Sinds oktober rolt IGL-Ter Heide het pilootproject outreachend aanbod aan lokale besturen uit. De outreachend medewerker van IGL, Chantal Tans, heeft een verbindende en ondersteunende rol die zich richt naar de basismedewerker binnen de lokale besturen. Tijd om met haar in gesprek te gaan.

Wat is de bedoeling van het project?

IGL wil de lokale basismedewerker sterker maken om adequaat antwoord te bieden bij gecompliceerde vragen van personen met een meervoudige en complexe ondersteuningsnood. Hen hierin telefonisch bijstaan, bruikbare handvaten aanreiken, doeltreffende opleidingen voorzien, zijn enkele mogelijkheden. Intussen breidt IGL dit aanbod uit naar alle IGL-vennoten (26 Limburgse gemeenten/OCMW’s).

Hoe ben je in deze functie gerold?

lk werk intussen al drie jaar voor Ter Heide als maatschappelijk werker in dagopvang ‘het Ven’. De focus van IGL is momenteel de verdere uitbouw van het pilootproject outreachend aanbod, specifiek voor zijn vennoten.

Toen er een vacature kwam voor outreachend medewerker heb ik geen moment getwijfeld. Voor mijn loopbaan bij Ter Heide werkte ik 21 jaar bij het OCMW van Bilzen als maatschappelijk werker. De uitdagingen die op het pad van de lokale besturen en OCMW’s komen, zijn mij niet onbekend.

Wat sprak je aan in deze functie?

Wat mij vooral aanspreekt binnen deze functie is de verbindende rol en het feit dat ik de kennis die ik via mijn vorige jobs verkreeg actief kan inzetten. Ik ben vertrouwd met wat reilt en zeilt binnen de lokale besturen en OCMW’s en waar medewerkers in het werkveld regelmatig tegenaan lopen.

  • Verschillende benaderingen en methoden voor maatschappelijk werk en hulpverlening specifiek voor deze doelgroep
  • Kennis van financiële voordelen en mogelijkheden om hulp te bieden aan mensen met bijzondere nood waaronder het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

Mensen sterker maken heeft mij altijd geboeid.

Hoe ga je te werk?

Een project promoten gaat natuurlijk niet vanzelf, dat vereist een doordachte aanpak. Momenteel ben ik vooral bezig met een bevraging naar de nood binnen de gemeenten en hoe IGL hierin een rol kan spelen. Belangrijk is betrokkenheid stimuleren en duidelijk communiceren wat IGL met het outreachend aanbod beoogt: ondersteuning bieden aan de lokale basismedewerker en hem/haar sterker maken. Zo kan hij/zij een adequaat antwoord bieden op de specifieke vragen en noden waar personen met meervoudige beperkingen en hun omgeving mee worstelen.

Met de vier gemeenten, waar we het pilootproject uitrolden (Tongeren – Sint-Truiden – Zonhoven – Genk),  hebben we intussen een concrete samenwerking rond een aantal casussen. We geven ook gerichte opleiding rond specifieke thema’s. De gemeentelijke basismedewerker kan de complexe vragen voorleggen via het frontoffice aanbod, een telefonische ondersteuningsmogelijkheid. De Raad van Bestuur van IGL besliste intussen dat we een bevraging mogen doen naar alle vennoten.

Waar loop je soms tegenaan?

Er komt veel op je af en in elke nieuwe taak ben je in het begin nog wat zoekende. Bij de contacten met de lokale besturen sprak ik in eerste instantie de schepen van Sociale Zaken aan. Deze was doorgaans enthousiast en deelde graag de informatie met de sociale dienst en de maatschappelijk werkers. Samen met mijn team kijk ik uit naar een vruchtbare samenwerking.

Ik heb geen beoordelende noch een corrigerende functie. Ik geef advies en ondersteuning en fungeer als eerste contactlijn als er complexe handicap-specifieke vragen zijn.

Heb je naast de adviserende en ondersteunende rol nog andere taken?

Soms participeer ik aan een casusbespreking rond een specifieke hulpvraag. Als niet-betrokken partij kan ik het probleem op een andere manier benaderen. Het doel is om een evenwicht te vinden tussen de interne kennis en het identificeren en helpen oplossen van de mogelijke blinde vlek, altijd louter vanuit de adviserende/ondersteunende rol. Gelukkig kom ik uit het werkveld en kan vanuit die visie antwoord bieden. Het feit dat ik overal bekende gezichten tegenkom, maakt deze rol extra boeiend.

Samen met referentiepersonen binnen het Ter Heideteam hebben we ook een vormingsaanbod uitgewerkt, o.a. rond:

  • Informatiesessie VAPH, waarin volgende vragen aan bod komen:
  • Hoe vraag ik een PAB (Persoonlijk Assistentie Budget) aan?
  • Hoe vraag ik een PVB (Persoonsvolgend Budget) aan?
  • Hoe kan ik beide combineren en hoe zet ik die punten in bij een instelling en een voorziening?
  • Hoe de maatschappelijk werker versterken en in zijn kracht zetten?

Alle vormingen zijn samengesteld door referentiepersonen binnen onze organisatie, elk met een unieke en diepgaande expertise op hun vakgebied. In het bijzonder is de vorming met betrekking tot VAPH en hulpmiddelen tot stand gekomen na een interne brainstormsessie. Verschillende deskundigen deelden hun inzichten en kennis die we in de opleiding integreerden.

Ik benadruk graag dat de kennis die we bezitten niet beperkt is tot individuele bijdragen, maar eerder voortkomt uit het ‘samen sterk’ verhaal van onze teams.

We zijn ervan overtuigd dat we met deze collectieve deskundigheid in staat zijn om tegemoet te komen aan zeer specifieke behoeften op het gebied van vorming in het belang van de bijzondere doelgroep.

We kijken ernaar uit om met de lokale besturen samen te werken en meer te leren over de specifieke vormingsbehoeften die zich op lokaal vlak stellen. Zo kunnen we een op maat gemaakt programma ontwikkelen dat perfect aansluit bij de doelen en verwachtingen.

Kun je de frontoffice service nog even toelichten?

De frontoffice service vatten we kortweg samen als een soort directe hulplijn, die de basismedewerker ad hoc informeert over de beschikbare zorgopties, ondersteunende diensten en financiële steunmogelijkheden voor mensen met meervoudige, complexe ondersteuningsnood.

Zitdagen voor burgers van onze vennoten

In aanvulling op onze frontofficeservice bieden we onze vennoten de mogelijkheid om zitdagen te organiseren, specifiek voor burgers met zorgbehoeften en of bijzondere ondersteuningsvragen. Heb je na het lezen van de blog nog vragen? Bel of mail Chantal, zij antwoordt je graag. Je kunt Chantal zowel via   e-mail als telefonisch bereiken: Chantal.Tans@terheide.be                                                                            of                                                                                                                                              Tel.: 089/39 01 37

Meer informatie?

Wil je horen hoe IGL ook jouw stad/gemeente kan ondersteunen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Over IGL

We ondersteunen onze Limburgse steden en gemeenten in het verbeteren van het welzijn van hun inwoners.

Contact

IGL
Klotstraat 125
3600 Genk

089 32 39 50
info@iglimburg.be

Hoe gaan we verder?