Skip to main content

Case

Pilootproject: outreachend aanbod aan lokale besturen

IGL tracht voortdurend om de service voor zijn vennoten verder uit te bouwen. Het pilootproject outreachend aanbod aan lokale besturen is een belangrijke stap om buiten de muren van onze vestigingen mee te denken. Onze specifieke expertise zetten we graag in om gemeenten en hun medewerkers sterker te maken om de bredere samenleving te helpen. Momenteel is het pilootproject afgebakend tot vier gemeenten: Zonhoven, Genk, Tongeren en Sint-Truiden. Op die manier leren we van elkaar en onderzoeken we hoe we het outreachend aanbod nog beter kunnen afstemmen op de bijzondere vragen waarmee jij en je medewerkers te maken hebben.

Kennis delen

Vanuit concrete situaties zien de vier deelnemende gemeenten een belangrijke meerwaarde tot samenwerking op lokaal niveau:

  • Toegang tot knowhow rond handicapspecifieke vraagstukken
    Meedenken over zeer complexe regelgeving en specifieke vragen, bijvoorbeeld: “Kan men een persoonlijk assistentiebudget (PAB) combineren of inzetten om een voorziening bij Ter Heide te financieren?”
  • De lokale basismedewerker versterken en in zijn kracht zetten

Taak van de outreachend medewerker

Binnen de lokale besturen heeft de basismedewerker al heel wat expertise in huis, maar krijgt soms complexe problematieken op zijn bord gepresenteerd. Een pasklaar antwoord is niet altijd onmiddellijk bereikbaar. Een hele uitdaging als het gaat om meer kwetsbare contexten. Verwijzen naar mutualiteit of digitale toepassingen zijn in dergelijke gevallen niet voldoende om de inwoners van je gemeente goed tegemoet te komen. Bovendien maken ellenlange wachtlijsten de dringende zorg alsmaar moeilijker.

Eens iemand eindelijk aan de beurt komt, moet het dossier zo goed mogelijk voorbereid zijn, wil men adequaat geholpen worden. Extra vaktechnische info of casemanagement kan hierbij een belangrijke meerwaarde zijn. Samen zie je meer dan alleen en zo komen oplossingen gemakkelijker naar de oppervlakte. Via een outreachend medewerker wil IGL zijn expertise en knowhow ten dienste stellen van de lokale besturen.

Toekomstgericht denken

Het is op lange termijn de bedoeling om dergelijke service voor alle vennoten open te stellen. Op grootschaliger niveau heeft IGL de ambitie om infomomenten rond de expertises te organiseren en tools die we al in huis hebben met de vennoten te delen en toegankelijker te maken. Belangrijk in het hele verhaal is om dit uit te rollen vanuit Co-creatie en de kracht die lokale besturen vandaag al hebben.

2023 en 2024 bouwt IGL op eigen kracht en met eigen middelen verder aan dit inclusief outreachend verhaal, voorlopig gericht naar de vier vernoemde vennoten.

Hoe gaan we verder

In de toekomst zien we IGL als frontoffice: “Een gemakkelijk bereikbaar aanspreekpunt voor lokale besturen waarbij inspelen op de concrete vragen van de burger met functiebeperking, het uitgangspunt en de belangrijkste sleutel is.” Als intercommunale vinden we het belangrijk om daadkracht te tonen en lokale besturen onze expertise aan te reiken zodat de inwoner met een zorg- of ondersteuningsvraag gemakkelijker toegang krijgt tot datgene waarop hij recht heeft: kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning.

Meer informatie?

Wil je horen hoe IGL ook jouw stad/gemeente kan ondersteunen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Over IGL

We ondersteunen onze Limburgse steden en gemeenten in het verbeteren van het welzijn van hun inwoners.

Contact

IGL
Klotstraat 125
3600 Genk

089 32 39 50
info@iglimburg.be

Hoe gaan we verder?