Skip to main content

Case

Complexiteit ontrafelen door samenwerking

Als gemeentebestuur wil je zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de noden van jouw burgers. Voor zeer complexe dossiers is het fijn om hiervoor te kunnen rekenen op betrokken partners. Vanuit IGL komen we jou daar graag in tegemoet en sluiten we aan op een Lokaal Cliëntoverleg (LCO). We denken actief mee om van problemen oplossingen te maken. Zo konden we ook het verschil maken voor Cem * en zijn gezin.

Een complexe zorgvraag

Het gezin van Cem* verhuisde naar Limburg om dichter bij de familie wonen. Zo hadden ze een breder familiaal netwerk om op terug te vallen, maar viel wel het professioneel netwerk van hulpverleners weg. Vanuit een toewijzing aan het OCMW van de gemeente waar ze gingen wonen, belandde de familie van Cem met al hun vragen naar ondersteuning al snel bij Ter Heide.

Tijdens het intakegesprek kwamen verschillende afstemmingsproblemen naar voren: de zoektocht naar aangepaste ondersteuning voor Cem, een integratietraject voor de moeder van Cem dat problemen opliep vanwege overlappende timing van ons busvervoer, en een complexe situatie op vlak van huisvesting die niet kon tegemoetkomen aan de noden van Cem. Als partners zochten het OCMW en IGL-Ter Heide naar oplossingen.

OCMW als eerste partner

In de eerste fase doorliepen we zeer praktische, zorggebonden vragen. Kon het OCMW bijzondere kosten rond Cems gezondheid dragen en was een tussenkomst voor zijn opname mogelijk? Kon er meegedacht worden over het vervoer? Het werd een intens traject, maar door samen te werken werden er stappen gezet, vonden we oplossingen en kreeg Cem een fijne plek in de dagopvang van Ter Heide.

Tijdsnood

Dat was slechts het startpunt. Al snel kwamen enkele nieuwe knelpunten naar voren. Tijdens een huisbezoek zagen we een moeder die alles wou doen voor haar kinderen, maar handen tekort kwam om dit te realiseren. De combinatie van een kind met een beperking, kinderopvang zoeken voor zijn zus, naar de Nederlandse les gaan voor het inburgeringstraject en zorgen voor het huishouden was niet meer haalbaar.

Samen werken aan oplossingen

Tijdens een Lokaal Cliëntoverleg bracht de gemeente alle partners aan tafel en werd voor Cem écht een verschil gemaakt. De partners kwamen tot afspraken die de moeder van Cem ondersteunden in haar hulpvraag. Er werd verbinding gemaakt tussen Ter Heide en een thuisverpleegkundige om de zorg van Cem af te stemmen. De maatschappelijk werker van het OCMW zorgde voor een vrijwilliger die het vervoer deed op de momenten dat Ter Heide dit niet kon.

* Om privacyredenen maken we gebruik van een fictieve naam.

Meer informatie?

Wil je horen hoe IGL ook jouw stad/gemeente kan ondersteunen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Over IGL

We ondersteunen onze Limburgse steden en gemeenten in het verbeteren van het welzijn van hun inwoners.

Contact

IGL
Klotstraat 125
3600 Genk

089 32 39 50
info@iglimburg.be